Pilnie potrzebne są pracownicy do pracy w VC (trzeba, aby zostały zarejestrowane tam). Praca tydzień od 24.08 za 31.08 włącznie. Cały tydzień trzeba będzie aktywnie pozyskiwać klientów na dany produkt (szczegóły wykonawców). Z każdego konta wymaga wysyłać 20 km i 40 stanowisk na grupy według pewnych kryteriów. Opłata - 100 p/dzień za jednego konta (60 stanowisk). Jeśli masz kilka kont, możesz wysyłać z każdego. Zacząć trzeba jak najszybciej, dlatego natychmiast skontaktować się vk.com/id91606541