1. Загальні вимоги охорони праці

 
1.1 До самостійної роботи вантажником, допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, первинний інструктаж, навчання та стажування на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці, що мають I групу з електробезпеки і відповідну кваліфікацію згідно тарифно-кваліфікаційного довідника.
1.2 Вантажник зобов'язаний:
1.2.1 Виконувати тільки ту роботу, яка визначена робочої інструкції.
1.2.2 Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.2.3 Правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту.
1.2.4 Дотримуватися вимоги охорони праці.
1.2.5 Негайно сповіщати свого безпосереднього або вищестоящого керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, або про погіршення стану свого здоров'я.
1.2.6 Проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт і надання першої допомоги потерпілим на виробництві, інструктаж з охорони праці, перевірку знань вимог охорони праці.
1.2.7 Проходити обов'язкові періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди (обстеження), а також проходити позачергові медичні огляди (обстеження) за напрямком роботодавця у випадках, передбачених Трудовим кодексом та іншими федеральними законами.
1.2.8 Надавати першу допомогу постраждалим від електричного струму і при інших нещасних випадках.
1.2.9 Вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння.
1.3 При роботі вантажника можливі впливу наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
- несправний інвентар та інструмент;
- несправні допоміжні пристосування;
- несправні кузова автомашин;
- транспортні засоби та вантажопідйомні механізми;
- складуються, при порушеннях в формуванні штабеля;
- несправна тара або упаковка;
- хімічні речовини;
- загазованість і запиленість повітря робочої зони;
- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
- підвищений рівень шуму на робочому місці;
- підвищена або знижена вологість повітря;
- підвищена або знижена рухливість повітря;
- недостатня освітленість робочої зони;
- розташування робочого місця на значній висоті.
1.4 Вантажник повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Типових галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту і Колективним договором.
1.5 Роботи забороняються:
1.5.1 При температурі зовнішнього повітря нижче норми, встановленої місцевими органами самоврядування.
1.5.2 Виключення допускається при ліквідації аварій. У цьому випадку керівник робіт зобов'язаний організувати кошти для обігріву.
1.6 У випадках травмування або нездужання необхідно припинити роботу, повідомити про це керівника робіт і звернутися до медичного закладу.
1.7 За невиконання даної інструкції винні притягуються до відповідальності згідно законодавства Російської Федерації.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи
2.1 Оглянути і надіти справну спецодяг та інші засоби індивідуального захисту:
- застебнути або обв'язати манжети рукавів;
- заправити одяг так, щоб не було звисаючих країв одягу;
- підготувати необхідні для роботи інші засоби індивідуального захисту.
2.2 Оглянути інвентар та інструмент, переконатися в їх справності.
2.3 Оглянути робоче місце (робоче місце вантажника включає в себе територію підприємства, складські приміщення, кузова автомашин, в яких йому доводиться виконувати вантажно-розвантажувальні роботи):
- переконатися в тому, що робоче місце не захаращене сторонніми предметами і достатньо освітлене;
- складування сторонніх матеріалів, будь-яких предметів в місцях виконання вантажно-розвантажувальних робіт - забороняється.
2.4 Оглянути вантажно-розвантажувальні майданчики:
- під'їзні шляхи повинні мати рівне тверде покриття і утримуватися в справному, чистому стані (в зимовий час - очищатися від льоду (снігу) і посипатися шлаком або іншим протиковзким матеріалом);
- місце проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути обладнані знаками безпеки.

2.5 Кожен вантаж повинен бути ретельно оглянутий. При виявленні найменшого пошкодження тари, упаковки або вантажу, необхідно повідомити керівника, для прийняття додаткових запобіжних заходів, що забезпечують збереження і цілісність вантажу, безпеку працівників і вимоги безпеки робіт.
2.6 Знаходження працівників, не задіяних в вантажно-розвантажувальних роботах і складських роботах в місцях виробничих робіт - забороняється.
2.7 Про всі помічені недоліки, пов'язаних з вимогами безпеки праці - повідомити керівника. Приступити до роботи слід тільки після усунення виявлених недоліків з дозволу керівника робіт.

3. Вимоги охорони праці під час роботи
3.1 При виконанні вантажно-розвантажувальних і складських робіт, слід піднімати і переміщати вантажі при дотриманні встановлених норм, під керівництвом, призначеного наказом, керівника вантажно-розвантажувальних і складських робіт:
- норми підняття важких для чоловіків визначені Керівництвом по гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікації умов праці Р.2.2.2006-05 (затв. Росспоживнаглядом 29.07.2005).
Показники тяжкості трудового процесу

Класи умов праці

 

оптимальний

легка фізичне навантаження

допустимий

середня фізичне навантаження

Шкідливий (важка праця)

1 ступеня

2 ступеня

1

2

3.1

3.2

Маса що піднімається і переміщуваного вантажу вручну (кг.)

Підйом і переміщення (разове) тяжкості при чергуванні з іншою роботою (до 2-х разів на годину)

 

 

до 15

 

 

до 30

 

 

до 35

 

 

більше 35

Підйом і переміщення (разове) тяжкості постійно протягом зміни

 

 

до 5

 

 

до 15

 

 

до 20

 

 

більше 20

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години, зміни:

- з робочої поверхні

 

- з підлоги

 

 

 

 

 

 

 

до 250

 

до 100

 

 

  

 

 

 

до 870

 

до 435

 

  

 

 

 

 

до 1500

 

до 600

 

 

  

 

 

 

більше 1500

 

більше 600

- вантаж, маса якого перевищує 30 кг. (15кг. - при разовому підйомі і переміщенні постійно протягом зміни), слід піднімати і переміщати спільно з іншим вантажником або механізованими способами із застосуванням підйомно-транспортного обладнання та засобів механізації, а також для підйому вантажів на висоту понад 3 м., - при цьому слід виконувати всі вказівки керівника робіт;
- переміщення вантажів масою понад 15 кг в технологічному процесі має здійснюватися за допомогою вбудованих підйомно-транспортних пристроїв або засобів механізації. Також має бути механізовано переміщення вантажів в технологічному процесі на відстань більш 25м.
3.2 Вантажник повинен знати, що вантажі за ступенем і характером небезпеки поділяються на кілька груп і категорій.
3.3 Залежно від виду, способу складування і стропування вантажі класифікуються на наступні групи:
3.3.1 Штучні нештабеліруемие вантажі - металеві конструкції, двигуни, верстати, машини, механізми, великі залізобетонні вироби і т.д. Група штучних нештабеліруемих вантажів найбільш численна і різноманітна за формою, тому єдиних типових способів стропування їх, придатних для всіх вантажів цієї групи, не існує.
3.3.2 Штучні штабельований вантажі - прокатна сталь, труби, лісо- і пиломатеріали, цегла, шлакоблоки, типові залізобетонні вироби, плити, панелі, блоки, балки, сходові марші, ящики, бочки та ін. Вироби геометрично правильної форми
3.3.3 Насипні вантажі транспортуються в тарі, грейферами, транспортерами та ін. Складуються в штабелі, що визначаються кутом природного укосу матеріалу і обмежуючих поверхонь (вугілля, торф, шлак, пісок, щебінь, цемент, вапно, дрібна металева стружка тощо ).
3.3.4 напіврідкими пластичні вантажі - вантажі, що мають здатність деякий час зберігати додану форму або з плином часу укріпляти. До таких вантажів належать бетонні маси, розчини, вапняне тісто, бітуми, змащувальні речовини і т.п. В'язкість напіврідких вантажів і зависання їх на стінках ємностей транспортують коштів, здатність швидко схоплюватися і тверднути (бетон, розчин та ін. Вантажі) ускладнюють їх транспортування. Такі вантажі повинні транспортуватися в спеціальній тарі.
3.3.5 Рідкі вантажі - вантажі, які не мають певної форми, транспортуються в бочках, бідонах, бутлях, цистернах, ковшах і т.д. (Вода, рідкі горючі і мастильні речовини, кислоти, луги, мастики і т.д.).
3.3.6 Газоподібні вантажі транспортуються зазвичай під тиском в балонах, інших судинах і трубопровідним транспортом.
3.3.7 В залежності від маси вантажі діляться на чотири категорії:
3.3.8 Легковагі вантажі - вантажі масою не більше 250 кг. До них відносяться такі матеріали, як повсть, шкіра, пакля, фанера, суха штукатурка, легкі деталі машин і інші.
3.3.9 Важковагові вантажі - вантажі, маса яких знаходиться в межах від 250 кг до 50 т. До великоваговим вантажів належать всі штабельований, насипні, напіврідкі, рідкі і нештабеліруемие вантажі, маса яких не перевищує 50 т.
3.3.10 Вельми важкі вантажі - вантажі, маса яких перевищує 50 т. До них відносяться штучні нештабеліруемие вантажі. Стропування цих вантажів дозволяється тільки стропальникам високої кваліфікації.
3.3.11 Мертві вантажі - особлива категорія вантажів невідомої маси. Мертвими вважаються вантажі, закріплені на фундаменті анкерними болтами, зариті в землю, що примерзли до землі, притиснуті іншим вантажем, а також піднімаються при косою чалки. Піднімати мертві вантажі краном забороняється.
3.3.12 Залежно від форми і розмірів вантажі діляться на габаритні і негабаритні:

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях
4.1 При виникненні аварій і ситуацій, які можуть привести до аварій і нещасних випадків, необхідно:
4.1.1 Негайно припинити роботи і сповістити керівника робіт.
4.1.2 Під керівництвом керівника робіт оперативно вжити заходів щодо усунення причин аварій або ситуацій, які можуть призвести до аварій або нещасних випадків.
4.2 При виникненні пожежі, задимлення:
4.2.1 Негайно повідомити по телефону «01» в пожежну охорону, сповістити працюючих, довести до відома керівника підрозділу, повідомити про пожежу на пост охорони.
4.2.2 Відкрити запасні виходи з будівлі, знеструмити електроживлення, закрити вікна і прикрити двері.
4.2.3 Приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, якщо це не пов'язано з ризиком для життя.
4.2.4 Організувати зустріч пожежної команди.
4.2.5 Покинути будинок і знаходитися в зоні евакуації.
4.3 При нещасному випадку:
4.3.1 Негайно організувати першу допомогу потерпілому, повідомити свого керівника і в Службу охорони праці, при необхідності забезпечити доставку потерпілого до медичного закладу.
4.3.2 Вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної або іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб.
4.3.3 Зберегти до початку розслідування нещасного випадку обстановку, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не веде до катастрофи, аварії або виникнення інших надзвичайних обставин, а в разі неможливості її збереження - зафіксувати обстановку (скласти схеми, провести інші заходи).

5. Вимоги охорони праці після закінчення роботи
5.1 Вимкнути обладнання й освітлення, за винятком чергового освітлення - при його наявності.
5.2 Привести в порядок робоче місце, інструменти і пристосування прибрати у відведений для цього місце.
5.3 Зняти спецодяг і спецвзуття, засоби індивідуального захисту, прибрати у відведений для цього місце.
5.4 Вимити обличчя і руки або прийняти душ.
5.5 Повідомити особи, відповідальної за проведення робіт, про всі недоліки, помічені під час роботи, і вжиті заходи щодо їх усунення.